top of page

G Noktası: 9X21 Bul-G Cherokee


Bul-G Cherokee, yarı otomatik teleskopik dipçik takılabilen kabza arkalığı donanımlı versiyon. Askeri çizgiler taşıyan bir estetiğe sahip, uygun fiyatla satılmasına rağmen iç ve dış yüzeylerdeki işçilik kalitesi iyi. Polimer bir tabanca için fazla ağır olsa da, geri tepme ve namlu şahlanması sınırlı. Bu tabancanın potansiyelini sonuna kadar kullanmak için silaha özel mühimmat seçmek lazım. Tek hareketli tetik sportif kullanım amacı için biraz ağır sayılır.


Belli bir yaşa ulaşmış okuyucularımız yanında mühimmat paketiyle babadan oğula geçen 7,65 veya 6,35 çaplı klasik yarı otomatik tabancayı hatırlayacaklardır. Günümüzde hizmet silahı olarak kullanılacak silahlarda, personelin talim ve eğitiminde önemli yer tutan atış kapasitesi ve performansın yanı sıra, uzun ömürlü olmak gibi bir özellik de aranıyor. Bu tabancalarda güvenilirlik, isabetlilik ve ergonomi özellikleri de vazgeçilmezlerden addediliyor. İsrailli üretici de emniyet güçlerine yönelik sektörünün profesyonel operatörlerinin kullandıkları tabancaların yanı sıra, action atıcılık ve kişisel savunma amaçlarına yönelik tam boy polimer tabancaların da yer aldığı bu çok rakipli pazarda kendisine yer edinebilmek için üstte saydığımız parametrelere odaklanmış. Nitekim bu tabancanın boyutları ve ağırlığı gizli taşıma tipine uygun değil. Cherokee’ye kıyasla, G-Cherokee modeli kullanım alanını genişletebilen teleskopik dipçik takabilmek amacıyla özel tasarlanmış kabza arkalığı donanımına sahip. Teleskopik dipçik özellikle bir taktik fener ya da lazer noktalayıcı ile birlikte kullanıldığında silaha başka bir boyut kazandırabiliyor. Ön gövde korkuluğu üzerinde ise yardımcı nişan organları monte edebilmek amacıyla açılmış kılavuzlar mevcut.


Paket donanımda içi köpüklü siyah plastik çanta bulunuyor. Deliklerine takılan bir çift asma kilitle kilitleyebiliyorsunuz. İçinde yedek şarjör, kullanım kılavuzu ve madeni harbi çubuğu, üç adet harbi ucu ve diğer gereçlerden oluşan temizlik seti var. G-Cherokee modeli, Petter sistemi namlu kısa geri tepmeli geometrik kapanma mekanizmalı, karma Hareketli tetik sistemiyle çalışan, harici horozlu ve devinimsel iğneli yarı otomatik bir tabanca. Silahın ağırlığı, gövdesi polimer olmasına rağmen boş şarjörle yaklaşık 900 gram geliyor. Sürgü gövdenin içinde CZ modelinden türetilmiş mekanik düzen çerçevesinde ileri geri hareket ediyor. Kabza çift taraflı kavranacak şekilde tasarlanmış, yüzeyi kabzanın tamamına yayılmış kabarık tırtıklı tabaka kaplı, önde ise parmak dayama yuvaları ile başparmak destek yuvası bulunuyor. 104 derecelik açıyla tasarlanmış kabza doğal şekilde nişan almayı kolaylaştırırken, boyutları itibarıyla her bedende ele iyi oturacağını söyleyebiliriz. Geniş tetik köprüsü ve yüksek kıvrım verilmiş tetik sayesinde eldivenli olarak da rahatça atış yapılabiliyor. Düz satıhlı tetik Çift Hareketli tetik sistemine uygun. Kabza sırtı tırnağının pozisyonu kabzanın oldukça yüksek kavranmasına yol açıyor, ayrıca oldukça dışa çıkık olduğundan horozun üzeri çizgili yuvarlak ve küçük ibiğine karşı iyi bir koruma sağlıyor. Geniş ön gövde korkuluğu ise yardımcı nişan düzenekleri takma amaçlı kılavuzları barındırıyor.


1. Çift taraflı kabza 104º derece açılı eğime sahip, bu da doğal şekilde nişan almaya yardımcı oluyor. Kabza boyutları her bedende eli olan atıcıya uygun, öndeki parmak yuvaları sıkı tutuş, kabza sırtı tırnağı ise yüksek kavrama sağlıyor.


2. Sürgü gövdenin içinde hareket ediyor. İşçilik izleri tek tük görülse de, genelde iyi işçilik kalitesinden söz edilebilir. Otomatik iğne kilidi pratik kullanıma yönelik bu tip bir yarı otomatik için temel öneme sahip.


3. Polimer gövde içinde madeni bileşenler de barınıyor. İçine sürgü tutma mandalının pimi giren ve sürgü ön kılavuz raylarını barındıran çelik blok bunlardan biri. Resimde tetiğin karakteristik çiftli braketi de görülüyor.


4. Namlu 111 mm uzunlukta ve atım yatağı çıkıntısı üzerindeki alet izleri dışında genel işçilik kalitesi iyi. Besleme rampası polisajlı, ağır icra yayı kılavuz çubuğu ise çelikten yapılmış.


Gövdenin iç kısmında sürgünün üzerlerinde hareket ettiği ön kılavuz raylara bütünleşik çelik blok bulunuyor. Sürgü tutma mandalını taşıyan bu bloğun hemen dibinde gövdenin kare şekilli yan takviyeleri var ve bunlar zayıf elin başparmağına destek oluşturuyor. Sürgünün arka kılavuz raylarıyla yekpare bir gövde oluşturan tetik grubunda ise iki adet tetik bağlantı braketi mevcut. Otomatik iğne emniyeti normalde tetik sistemi tarafından yukarı doğru aktif pozisyonda tutuluyor. Şarjör giriş ağzının içindeki çıkıntılar ise şarjörü yerleştirirken kılavuz kızak vazifesi görüyorlar, nitekim şarjör kilit düğmesine basıldığında komple aşağı geliyor.


Mat yüzeyli sürgü tutuş tırnaklarının olduğu bölge hariç yuvarlatılmış hatlara sahip, sivri köşeler içermiyor, öndeki kütleştirilmiş profili sayesinde silah kılıfa kolayca sokulabiliyor. Sürgünün eğimli tutma tırnakları arasında kalan oluklar mesafe açısından iyi ayarlanmış ve yeterli tutuşu sağlıyorlar. Dış kovan çekme tırnağı sürgü kızağına sıkıca bağlı, kovan fırlatma penceresi ise oldukça geniş, alçaltılmış pozisyonda ve boş kovanın çıkışını kolaylaştırmak için bordürleri kütleştirilmiş. İnce ve dar namlu şeridi yivli ve anti röfle bir pist oluşturuyor. Sürgü alnı yuvası oldukça derin. Gövdeyle sürgü arasındaki doğru ayarlanmış boşluk mekanizmanın güvenli çalışmasını sağlıyor, namlu ile sürgü birleşimi de özenli gerçekleştirilmiş. Sürgü-sürgü kılavuzu grubundaki iç kısımların işçiliklerini incelediğimizde, bazı alet ve işçilik izleri görsek de, silahın fiyatını da dikkate alarak değerlendirirsek, genel işçilik kalitesinin iyi olduğu sonucuna varıyoruz. Namlu sağa kıvrımlı altı adet yiv içeriyor, 111 mm uzunluğunda, yüzey işçiliği başarılı ve yegane işçilik izleri atım yatağının çıkıntılı kısmında görülüyor.


1. Test atışları sırasında G-Cherokee güvenilir ve isabetli olduğunu gösterdi. Esnek çalışma sistemi, atış hacmi ve fiyat-kalite arasındaki denge onu cazip kılan özellikleri.

Atım yatağı kovanı besleme rampası yanında saat 6 yönündeki çıkartma ağzına kadar taşıyor. Besleme rampasından sonra gelen eğimli pistin içine sürgü tutma mandalının yatay pimi geçiyor. Sürgünün kapanması sırasında kovan fırlatma penceresi ile atım yatağının ön omuzu birbiriyle kontrast yaratarak daha güçlü bir kapanma sağlıyorlar. Silahın emniyet sistemleri operasyon silahı olması dikkate alınarak tasarlanmışsa da, kazara ateş almasını önleyecek tedbirler düşünüldüğünden otomatik iğne emniyeti öngörülmüş. Kısa emniyet mandalı tek taraflı kullanılabiliyor ve gerek horoz kurulu iken, gerek istirahat pozisyonundayken devreye alınabiliyor. Horoz kurulu durumdayken emniyet devrede olsa da sürgüyü açıp kapamak mümkün. Böylelikle emniyeti hep devrede tutmaya alışık olanlar silahı üzerinde taşımak için veya condition one atış sekansı başlangıcında doldurabilir, boşaltabilir ve emniyet durumunu kontrol edebilir. Çift Hareketli tetik sisteminde silahı atışa hazır tutmak için, ilk fişeği sürdükten sonra horozu düşürmeyi kolaylaştıran bir manivela olsaydı fena olmazdı. Bu nedenle, silahın kullanımı sırasında normalde fişek sürülü durumda tutulmak istenirse, horozu kurmayı ve düşürmeyi öğrenmek kesinkes lazım. Horoz inik durumdayken emniyeti devreye aldığınızda, sürgü de kilitlenmiş oluyor. Horoz yarım indirme çentiği donanımına sahip. Parlak siyah şarjör 17 fişek kapasiteli, çift sıralı ve dönüşümlü fişek sunan tipte. Sağ tarafında 9 mm ibaresi basılı ve bir de “T” harfi bulunan üçgen logo var. Sol tarafında ise kalan mühimmatı kontrol etmenizi sağlayan üç adet delik bulunuyor.


NİŞAN DÜZENEKLERİ VE TETİK MEKANİZMASI

Polimerden yapılmış sabit gez kırlangıç kuyruğu bağlantılı ve sağ-sol ayarı yapmak için üzerindeki tutucu altıgen vidayı gevşetmek gerekiyor. Gezin kütleştirilmiş hatları tabancanın kılıfa daha rahat yerleştirilmesini sağlıyor. Gezin pencere açıklığı bir savunma silahı olarak arpacığa kıyasla biraz dar. Arpacık fazla yüksek değil, sürgüye bütünleşik ve köşeli formuyla hızlı nişan almayı ve göze oturtmayı kolaylaştırıyor. Işık ve aydınlığın yetersiz olduğu koşullarda ateş etmek için gezin iki yanındaki beyaz noktalarla arpacığın beyaz noktasından oluşan üç noktalı nişangah sistemi mevcut. Namlu şeridi de ışığı yansıtmayan tipte, yani anti röfle. Yardımcı nişan düzenekleri monte edebilmek için ön gövde üzerinde özel kılavuzlar bulunuyor.


2. Kabzanın arka kısmındaki özel yuva, kısa silahların menzili aşan mesafelere atış yapmayı sağlayacak aksesuarlar takılabilmesine olanak tanıyor.

Tek hareketli tetik ön yolu oldukça kısa, tetik hareketi temiz ve akıcı. Tetiğin yaklaşık 2.600 gramlık düşürme ağırlığının neredeyse tamamı tetiğin ikinci kademesi üzerine binmiş durumda. Bizim saptadığımız bu ağırlık ile üretici firmanın deklare ettiği 2.200- 2.500 gram arası tetik düşürme ağırlığı birbirini tutuyor. Tetiği çekerken hafif ve çok kısa bir boşluk hissediyorsunuz. Çift hareketli tetik sistemi ise uzun ve ağır, ama herhangi bir pürüz yok ve temiz çalışıyor, horozun tam düşme noktasında bile silkinme yapmıyor. Çift hareket sisteminde boş çekim ile kontrol edilebilen tetik boşluğu silahın pratik kullanımına etki eder türde değil. Ama sportif atıcılıkta Tek hareketli tetik sistemi atış aralıklarını biraz olsun açarak ateş etme hızını bir miktar yavaşlatıyor. Tetik erişim mesafesi ise eli küçük olan atıcılara da çok uygun, Tek hareketli tetik sisteminde 64 mm, Çift hareketli olanda ise 74 mm.1. sabit gez polimerden yapılmış, kırlangıç kuyruğu tipi geçmeli ve altıgen bir primle yerine sabitlenmiş. Küt çizgileri var ve yüksek değil, görüş penceresi arpacığa kıyasla dar sayılır. Zayıf ışıkta atışı kolaylaştırma amacıyla üç nokta sistemi mevcut.


2. Dar ve ince namlu şeridinin ortası oluklu ve yüzeyi ışığı yansıtmayan anti röfle işçilikli. Arpacık sürgüye bütünleşik, büyük değil ama köşeli formuyla hedefe hızlı odaklanmayı kolaylaştırıyor.


3. Emniyet mandalı çift taraflı kullanılamıyor ve gerek horoz boştayken (istirahat pozisyonundayken) , gerek kurulu durumdayken devreye alınabiliyor. Kabza sırtı tırnağı, yuvarlak ibikli horozun da fazla büyük olmaması nedeniyle ele iyi koruma sağlıyor.


4. Tetiğin kıvrımlı şekli ve geniş pencereli tetik köprüsü sayesinde eldivenli ellerle de rahatça atış yapmak mümkün.


Test Atışları sonucundaki kanaatimiz: Uzun kabza sırtı tırnağı da eli nispeten büyük atıcılar için horozun rahatsız edici temaslarına karşı koruma sağlıyor. Kabza eğim açısı da nişan almayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Geri tepme rahatsız edici boyutta değil, namlu şahlanması ise güçlü mühimmatla bile oldukça sınırlı. Tek ve Çift hareketli tetik sisteminde sırasıyla 64 ve 74 mm olan tetik erişim mesafesinin uygun olduğunu söyleyebiliriz. Gez ve arpacık silahı üzerinizde taşırken sorun çıkaracak tipte değiller, ama kullanım sırasında nişan alırken yeterli desteği sağlıyorlar. Şarjör kilit düğmesi, sürgü tutma mandalı ve emniyet mandalına fazla güç sarf etmeye gerek kalmadan rahatça müdahale edebiliyorsunuz. Sürgünün tutuş tırnakları fazla derin oluklara sahip olmasa da, parmaklarınız buna kısa sürede alışıyor.


254 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page