top of page

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 - TARAFLAR

 

 1. 1.    SATICI’nın Bilgileri :

Adı/Soyadı : Mustafa Nemli

Marka adı: Poligon Club

Adres :  Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Kuyu Sok. 42/A Şişli İSTANBUL

Telefon : +90 212 388 38 38

E-mail :  info@poligonclub.com

(Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

 1. 1.    ALICI’nın Bilgileri :

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-mail :

(Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

SATICI ve ALICI bundan sonra hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Mesafeli Sözleşmeye İlişkin Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, Taraflar’ın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya ürünlerin (bundan böyle hep birlikte “Ürün” olarak anılacaktır.) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN’ÜN BİLGİLERİ

 

Sözleşme konusu Ürün’ün marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli SATICI’nın internet sitesinde (www.poligonclub.com) belirtildiği gibidir.    

 

 1. 1.    Ürün Adı :              

 2. 2.    Adedi :

 3. 3.    Satış Fiyatı (KDV dâhil) :

 4. 4.    Kargo Ücreti :

 5. 5.    Anlaşmalı Kargo Firması : Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.

 6. 6.    Ödeme Şekli : Kredi Kartı / Banka Kartı / Banka Havalesi

 7. 7.    Teslimat Adresi :              

 8. 8.    Teslim Edilecek Kişi :

 9. 9.    Fatura Adresi :

 

(Bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır.)

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİN ÖDEMESİ

 

4.1          ALICI, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün’ün satışı Taraflar yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

 

4.2       ALICI, SATICI’nın ( www.poligonclub.com) internet sitesinde belirttiği banka hesap bilgilerine havale yaparak veya kredi kartı ile Ürün bedelini ödeyebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da banka havalesinin SATICI’nın banka hesabına ulaştığı belirlenen andır. Sipariş tarihinden itibaren bir (1) hafta içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Havale veya EFT yaparken sipariş numarasının yazılması gereklidir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi SATICI ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

4.3       Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, SATICI’nın bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde, Ürün’ü tüm masrafları kendisine ait olmak üzere SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda iade kargo masrafı ALICI’ya ait olacaktır. SATICI'nın Ürün bedeli alacağını icra yolu ile takibi dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

MADDE 5– SATIŞA KONU ÜRÜN’ÜN TESLİMATI VE FATURASI

 

5.1       Ürün teslimatı SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın ( www.poligonclub.com ) internet sitesi üzerinden SATICI’ya detaylarını verdiği adrese yapılacaktır. (Bundan sonra Ürün’ü teslim alacak kişi ve kişiler “Teslim Alan” olarak anılacaktır.)

 

5.2       Kargo ücreti, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, SATICI tarafından ödenecektir.

 

5.3       Fatura bilgileri ALICI’nın ( www.poligonclub.com) internet sitesi üzerinden SATICI’ya detaylarını verdiği kişisel bilgilere (Adı/Soyadı, Adresi gibi) göre hazırlanacaktır.

 

5.4       Fatura, sipariş ile birlikte teslimat adresine gönderilecektir.

 

5.5       İşbu Form’un 1. maddesinde belirtilen ALICI, 4. maddesinde belirtilen Teslim Alan ve 5. maddesinde belirtilen fatura bilgileri aynı kişiye veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur.

 

5.6       ALICI, SATICI’ya verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Kargo firmasının Ürün’ü ALICI’ya teslim etme aşamasında karşılaşabileceği sorunlardan ve siparişi verilen Ürün’ün ALICI'ya teslim edilmemesi hâlinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda SATICI Ürün’ün ifasına ilişkin edimini tam ve eksiksiz şekilde yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan tüm masraf ve giderler de ALICI'ya aittir.

 

5.7       Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI, Ürün’ü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 6 – ÜRÜN’ÜN İFASI

 

6.1          Yurtiçinde ürün teslimatı, anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir ve kargo ücreti bütün ürünler için sipariş sırasında belirtildiği gibidir. Özel ambalajlama ve hediye paketi gibi ek hizmetler için ek ücret talep edilebilir.

 

6.2          Ürün, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Bu süre ALICI’ya yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

 

6.3       ALICI, zarar görmüş paketleri teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Şayet kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI, paketin o esnada açılarak Ürün’ün hasarsız teslim edildiğini kontrol etme ve mevcut durumun bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte derhal SATICI’ya yazılı olarak bildirilmelidir.

 

6.4         Ürün’ün, ALICI'nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

 

MADDE 7

 

İşbu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve yeniden satış amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI

 

8.1          ALICI, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkına dair süre Ürün’ün ALICI’ya veya Teslim Alan’a teslim edildiği tarihte başlar.

 

8.2          Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya 14 (ondört) günlük cayma süresi içinde ve yazılı olarak [info@pet-ture.com] adresine yapılması şarttır. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde, sözleşmeye konu Ürün ile birlikte 2 (iki) adet faturanın ilgili yerleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmuş ve ALICI tarafından imzalanmış bir nüshasının da SATICI’ya iadesi gerekir. Bu durumda kargo masrafı ALICI’ya ait olacaktır.

 

8.3          İade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

8.4          SATICI, 11.2 maddesinde belirtilen iadenin gerçekleşmesini takiben ve her halükarda en geç 14 (on dört) gün içerisinde toplam bedeli ALICI’nın ödediği şartlarda ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 11.2 maddesinde belirtilen iadenin eksiksiz şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, ürün bedelini kendi hesabında muhafaza etme hakkını saklı tutar.

 

8.4.1    Ürün kredi kartı ile ve taksitli olarak satın alınmış ise kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullanmasının akabinde, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde öder. ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka ALICI’ya o miktarda taksit ile geri ödemeyi gerçekleştirir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakıştığı durumlar hariç, her ay kartın hesabına 1 (bir) aylık taksit tutarının iadesi yansıyacak şekilde yapılır.

 

8.4.2    Kredi kartı ile alınmış Ürün’ün iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğu için yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.

 

8.5         Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutad kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünlerin satışına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER

 

10.1        ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini işbu Form’da beyan eder.

 

10.2        Alışveriş sepetine eklenen Ürün’ün KDV dahil TL tutarı ( taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları ) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili ve Ön Bilgilendirme Formu gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

 

10.3     Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon veya e-mail yollarından biri kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

 

10.4     SATICI, Ürün’ün teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI’yı yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

10.5        Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 (on) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 

MADDE 11  - DİĞER HÜKÜMLER

 

11.1     İşbu Form’da yer alan bilgiler, iyi niyet kuralları çerçevesinde 18 yaşından küçük, ayırt etme gücünden yoksun veya 18 yaşından büyük ancak kısıtlı bireyleri korumak amacıyla ticari amaçlarla verilmektedir.

 

11.2     SATICI, 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince, ALICI’nın üye olurken bildirdiği elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonu aracılığı ile ALICI’ya pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. ALICI; dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

 

11.3     SATICI, ALICI tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle saklar.

 

11.4     SATICI, ALICI’nın kredi kartı bilgilerini saklamaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon snrası sistemden silinir.

 

11.5     Mesafeli Satış Sözleşmesi sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel veriler, ALICI’nın rızası dışında kanuni zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya SATICI tarafından adli sürecin başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3. kişi/ler ile paylaşılmayacaktır. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

 

11.6     İşbu Form elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

İşbu 11 (on bir) maddeden oluşan MESAFELİ SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Taraflar arasında […] tarihinde elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda ALICI’ya iletilmiş ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde bulunmaktadır.

bottom of page